May 28, 2020

ขี้เมาควรอ่าน ประกันจ่ายไหม เกิดเหตุเมาแล้วขับ

หลาย ๆ คนคงสงสัยและมีคำถามกันในใจทุกคนว่าหากเกิดเหตุ “เมาแล้วขับ จะได้รับความคุ้มครองจากประภัยไหม” วันนี้เราไปดูกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหลัก ๆ แล้วมาจากสาเหตุ เมาแล้วขับ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการแก้ปัญหาสาเหตุเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือ การออกกฎหมายและนำกฎหมายเหล่านั้นมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เอง ก็ได้มีการออกมาตรการในส่วนนี้เช่นกันเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่มีการแก้ไขมาตรการป้องกันนั่นก็คือ การแก้ไขข้อยกเว้นในส่วนเงื่อนไขเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด โดยจากเดิมตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 ได้กำหนดข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยรถยนต์ไว้ว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า …