May 28, 2020

ความสำคัญของทุนประกัน และ เบี้ยประกัน ต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันไหมว่า ทุนประกัน และ เบี้ยประกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเรามักได้ยินคำเหล่านั้นกันเป็นประจำอยู่แล้ว ในวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างคำ 2 คำนี้กัน นั่นก็คือ ทุนประกัน คือ สินไหมทดแทนที่ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกัน ในกรณีที่เสียชีวิต หรือครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งส่วนมากมูลค่าถึงหลักแสน เป็นจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  ซึ่งหากเกิดในกรณีครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต ก็จะทำให้ได้ทุนประกันจากที่การทำเงื่อนไขในการรับประกัน ตั้งแต่การสมัครและตัดสินใจซื้อประกันครั้งแรก  เมื่อมีทุนประกันก็ต้องมีคำว่า เบี้ยประกัน เบี้ยประกัน คือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายกรณีซื้อประกันกับบริษัทประกันชีวิต …