July 3, 2020

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร ใครไม่อยากทำต้องอ่าน

สำหรับคนที่ไม่อยากต่อ พ.ร.บ. เรามาหาคำตอบกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน ถ้าไม่ดีไม่ทำได้ไหม

ใกล้ถึงเวลาต่อประกันรถยนต์ที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เชื่อว่าเวลานี้หลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจ เวลาผ่านไปไวอะไรอย่างนี้ เผลอแป๊บเดียวต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์อีกแล้ว แน่นอนว่ายังมีผู้ใช้รถอีกหลายท่านที่เลี่ยงการต่อ พรบ.รถยนต์ ไม่อยากต่อ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ เชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นคิดแบบนี้เพราะยังไม่รู้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน เป็นไปได้ว่าน่าจะยังไม่รู้เลยว่า พ.ร.บ. ย่อมาจากอะไร ลองมาทำความเข้าใจกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ. รถยนต์ รับรองว่าเมื่อท่านอ่านจบ ท่านจะรู้สึกขอบคุณที่มี พ.ร.บ.รถยนต์ อยู่บนโลกนี้

 

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน?

พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ถือเป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำและแสดงไว้ที่รถเสมอ มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ใช้รถ หรือ อยู่ภายในรถ หรือ ภายนอกรถ เช่น ผู้ที่ใช้ถนน ว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากเงินกองกลางของรัฐบาลหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการประสบภัยที่เกี่ยวกับรถ

 

พ.ร.บ.รถนยนต์ จะเป็นหลักประกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเกี่ยวกับรถจะได้รับความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต นี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองประชาชน และเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย รวมถึงเงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

 

ซึ่งวงเงินคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับ หลังประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีได้รับความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วผู้ประสบภัยจากรถยนต์จะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละ 65,000 บาท ซึ่งรายละเอียดอื่น ๆ มีการกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนในกฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์

 

การที่รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เพื่อให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลที่รับผู้ประสบภัยเข้าดูแลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลคืนจากรัฐบาลด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยรวมถึงครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยนั่นเอง

 

ทีนี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน จะเห็นว่าการฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ไม่ได้ทำให้เกิดผลดีกับผู้ใดเลย นอกจากการที่จะทำให้มีปัญหาในการต่อภาษีรถแล้ว ยังเป็นการทำผิดกฎหมายของประเทศด้วย โดยประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บรรจุเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐาน บังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ตั้งแต่ปี 2535 แล้ว

One thought on “พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร ใครไม่อยากทำต้องอ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *