July 3, 2020

ประกันภัยภาคสมัครใจเลือกที่ไหนดี

การจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีผู้ทำประกันควรดูกรมธรรม์ที่หลากหลาย เลือกบริษัทที่ให้ความคุ้มครองดูแลดี เพราะประกันภัยรถยนต์นอกเหนือจาก พ.ร.บ. คือประกันภัยภาคสมัครใจที่เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หลายคนยังลังเลว่าจะเลือกสมัครประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี วันนี้เรามาดูกันว่าหากเกิดกรณีที่หลายคนกลัวที่สุดคือชนแล้วหนี ผู้เอาประกันสามารถทำประกันชั้นไหนได้บ้างที่จะคุ้มครองรถผู้เสียหาย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้นนี้ผู้เอาประกันสบายใจได้แน่ ๆ ว่ารถของผู้เอาประกันจะได้รับการซ่อมแน่นอนตามความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แม้ไม่มีคู่กรณีก็ตาม แต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเงินค่า เอ็กแซส (Excess)* เพิ่ม 2,000 บาท ตามร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุบัติเหตุ และในบางกรณีอาจมีค่า ดีดักทิเบิ้ล (Deductible)** ด้วยก็ต้องจ่ายเพิ่มตามเงื่อนไขที่ทำไว้ด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองครอบคลุมการชนที่เกิดจากรถยนต์ชนรถ แบบระบุคู่กรณีได้เท่านั้น เช่น รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถผู้เอาประกันแล้วผู้เอาประกันสามารถระบุทะเบียนของรถจักรยานยนต์ได้ ประกันภัยจะคุ้มครองค่าสินไหมในกรณีนี้ แต่ถ้าคู่กรณีขับหนีไปโดยที่ผู้เอาประกันไม่สามารถระบุอะไรเพื่อเอาผิดได้เลย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะไม่คุ้มครอง นอกจากว่าผู้เอาประกันจะไปแจ้งความกับสถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมาดำเนินการขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาเลขทะเบียนให้ได้ จึงจะแจ้งเคลมประกันได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมือนกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กล่าวคือ จะเคลมประกันได้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุกรณีรถชนรถที่ระบุคู่กรณีได้เท่านั้น ฉะนั้นหากผู้เอาประกันไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ก็ไม่สามารถเคลมประกันได้ เนื่องจากไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3+ นอกจากผู้เอาประกันจะสามารถระบุคู้กรณีได้ในภายหลัง

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านอกจากผู้เอาประกันจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีแล้ว การติดกล้องวงจรหน้ารถยนต์ช่วยผู้เอาประกันได้มากทีเดียว กรณีชนแล้วหนี จะเปลี่ยนเป็นคดีอาญาทันที ผู้กระทำผิดจะโดนยึดรถและต้องโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผิดหรือไม่ผิดก็ไม่ควรชนแล้วหนี

ต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายส่วนแรกที่กล่าวไว้ข้างต้นกันดีกว่า

*เอ็กเซส (Excess) เป็นค่าความเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ โดยไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ เช่น ผู้เอาประกันไม่สามารถบอกได้ว่ารอยที่เกิดขึ้นบนรถเกิดในเวลาใด โดยค่าเสียหายส่วนแรกเริ่มต้นที่ 2000 บาท

**ดีดักทิเบิล (Deductible) เป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันสมัครใจจ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น โดยผู้เอาประกันจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีแค่ในประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น ตามค่าความเสียหายที่ผู้เอาประกันเลือก เริ่มตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท นั่นหมายความว่าผู้เอาประกันก็จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ย 1,000-5,000 บาทด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *