November 12, 2019

ประกันภัยภาคสมัครใจเลือกที่ไหนดี

การจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีผู้ทำประกันควรดูกรมธรรม์ที่หลากหลาย เลือกบริษัทที่ให้ความคุ้มครองดูแลดี เพราะประกันภัยรถยนต์นอกเหนือจาก พ.ร.บ. คือประกันภัยภาคสมัครใจที่เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หลายคนยังลังเลว่าจะเลือกสมัครประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี วันนี้เรามาดูกันว่าหากเกิดกรณีที่หลายคนกลัวที่สุดคือชนแล้วหนี ผู้เอาประกันสามารถทำประกันชั้นไหนได้บ้างที่จะคุ้มครองรถผู้เสียหาย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันชั้นนี้ผู้เอาประกันสบายใจได้แน่ ๆ ว่ารถของผู้เอาประกันจะได้รับการซ่อมแน่นอนตามความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แม้ไม่มีคู่กรณีก็ตาม แต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเงินค่า เอ็กแซส (Excess)* เพิ่ม 2,000 บาท ตามร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุบัติเหตุ และในบางกรณีอาจมีค่า ดีดักทิเบิ้ล (Deductible)** …

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันว่าประกันภัยรถยนต์นั้นมีมากมายหลายประเภทให้เลือก แต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้เราจะขอพูดถึงประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อยและมีคนถามเข้ามาเยอะมาก วันนี้บริษัทประกันภัยจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่มีราคาไม่แพงมากนักมาบอกกัน โดยจะกล่าวถึงประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง? เหมาะกับผู้ขับขี่แบบไหน? มีข้อเสียอะไรบ้าง? ใครที่กำลังหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ต้องอ่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง? โดยทั่วไปแล้วความคุ้มครองของประกันภัยประเภท 3+ มีคุ้มครองคล้ายกับประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยมีความแตกต่างเกี่ยวกับรายละเอียดในความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ดังต่อไปนี้ …

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซ่อมเขาไม่ซ่อมเรา ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตารางสัญญากรมธรรม์ ซึ่งค่าเสียหายนอกจากนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยตัวเอง ทั้งนี้วงเงินจำกัดความรับปิดชอบของบริษัทส่วนใหญ่สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง   หายห่วงกับความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะคุ้มครองและรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย …

ประกันรถยนต์ออนไลน์ชั้น 2+ เหมาะกับเราไหม?

อีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ไม่อยากทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1หรือคนที่ไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้เนื่องจากสาเหตุเรื่องอายุของรถ หรือสาเหตุใดก็ตาม คุณสามารถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ได้ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกลง แต่ได้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต่างแค่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนของรถยนต์กับรถยนต์เท่านั้น พร้อมกับราคาเบี้ยประกันที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก และหากหลายปีมานี้คุณไม่มีการเคลมเลย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณที่สุด ทั้งนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง เรามาหาคำตอบกันในบทความนี้   ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ถ้าคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ช่วยให้คุณประหยัดเบี้ยประกัน ประกันภัยรถยนต์ชั้น …

น้ำท่วมรถจะเคลมประกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

แน่นอนว่าก่อนการทำกรมธรรม์ใด ๆ ผู้จ่ายเบี้ยประกันควรอ่านศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์อย่างละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งวันนี้เราจะเปิดเผยความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ที่คุณควรรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์   การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/โจรกรรม กรณีรถยนต์สูญหาย หรือ โจรกรรม บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด …

เผยความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น2

แน่นอนว่าก่อนการทำกรมธรรม์ใด ๆ ผู้จ่ายเบี้ยประกันควรอ่านศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์อย่างละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งวันนี้เราจะเปิดเผยความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ที่คุณควรรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์   การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/โจรกรรม กรณีรถยนต์สูญหาย หรือ โจรกรรม บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด …

ทุนประกันภัยรถยนต์คืออะไร จุดสำคัญที่หลายคนมองผ่าน

เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีรถยนต์ พร้อม ๆ กับทำประกันรถยนต์เอาไว้ แต่หลายคนกลับมองข้ามทุนประกันรถยนต์ เพราะคิดเองว่าการทำประกันรถยนต์จะได้รับเงินทดแทนตามมูลค่าของรถยนต์ ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่!!! สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าทุนประกันภัยรถยนต์คืออะไร วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับทุนประกันรถยนต์ที่คัดมาแล้วว่าคนมีรถต้องศึกษา! มาฝากไว้ให้พิจารณาก่อนทำประกันรถยนต์   ทุนประกันภัยรถยนต์คืออะไร? ทุนประกันภัยรถยนต์คืออะไร คำถามนี้สำคัญมาก ทุนประกันรถยนต์ ก็คือ มูลค่าความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะจ่ายสูงสุดสำหรับค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถของผู้เอาประกันต่อปี โดยมูลค่าความคุ้มครองนี้จะถูกกำหนดขึ้นจากมูลค่ารถยนต์ของผู้เอาประกัน แต่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่ว่าทุนประกันรถยนต์จะมีมูลค่าเท่าราคารถในวันที่ซื้อรถยนต์คันนั้นมา แม้ว่ารถยนต์ที่ออกใหม่ป้ายแดง ก็มีทุนประกันรถยนต์สูงสุดอยู่ที่ 80% …

วิธีตามรถหายฉบับเร่งด่วน อธิบายง่าย ๆ เข้าใจไม่ยาก

รถหาย เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วโดยไม่คาดคิด สิ่งที่พอจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็คือ ขั้นตอนต่อไปนี้ ตั้งสติ สติมาปัญญาเกิด เมื่อเกิดเหตุการณ์รถหายขึ้น แน่นอนแหละเจ้าของรถก็ต้องเกิดอาการงงเป็นไก่ตาแตก แต่เราต้องตั้งสติ ดูให้แน่ใจว่ารถหายไปจริง ๆ ไม่ใช่ลืมที่จอด ลำดับเหตูการณ์ให้ดีก่อน ติดต่อบริษัทประกัน กรณีเจ้าของรถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 หรือไฟแนนซ์ ให้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่บริษัททันทีที่แน่ใจแล้วว่ารถสูญหาย เพื่อแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้ทราบเพื่อบริษัทประกันภัยหรือไฟแนนซ์จะได้ดำเนินการขั้นต่อไป หรือส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยชี้แนะวิธีแก้ปัญหา   ติดต่อกับเจ้าของอาคารของสถานที่เกิดเหตุทันที ไม่ว่าคุณเอารถไปจอดที่ไหนก็ตาม หากรถหายควรติดต่อเจ้าของสถานที่ หรือคนระแวกนั้น …

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร ใครไม่อยากทำต้องอ่าน

สำหรับคนที่ไม่อยากต่อ พ.ร.บ. เรามาหาคำตอบกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน ถ้าไม่ดีไม่ทำได้ไหม ใกล้ถึงเวลาต่อประกันรถยนต์ที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เชื่อว่าเวลานี้หลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจ เวลาผ่านไปไวอะไรอย่างนี้ เผลอแป๊บเดียวต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์อีกแล้ว แน่นอนว่ายังมีผู้ใช้รถอีกหลายท่านที่เลี่ยงการต่อ พรบ.รถยนต์ ไม่อยากต่อ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ เชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นคิดแบบนี้เพราะยังไม่รู้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน เป็นไปได้ว่าน่าจะยังไม่รู้เลยว่า พ.ร.บ. ย่อมาจากอะไร …

สำหรับมือใหม่หัดทำประกันภัยรถยนต์

เคยสงสัยไหมว่า พ.ร.บ รถยนต์ แตกต่างอย่างไรกับ ประกันภัยรถยนต์ มี พ.ร.บ. แล้วไม่ทำประกันภัยได้ไหม หรือ ทำประกันภัยอย่างเดียวไม่ทำ พ.ร.บ รถยนต์ ได้ไหม  แล้วประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ แต่ละประเภทคุ้มครองอย่างไร วันนี้ประกันภัยรถยนต์จะมาไขข้อข้องใจกับคำถามยอดฮิต ว่าแล้วก็ตามมาหาคำตอบกันเลย   เริ่มกันที่ พ.ร.บ.รถยนต์ กันก่อน พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ ซึ่งเจ้า …